'משתגעים ומתלהטים': תרמו לאברכים השוקדים על תלמודם יומם וליל


'משתגעים ומתלהטים': תרמו לאברכים השוקדים על תלמודם יומם וליל
בסימן 'משתגעים ומתהלטים': סניף בית במברגר של כולל נחלת משה הוותיק בבני ברק יוצא בקמפיין מצ'ינג, לאחר חודשים ארוכים בהם לא חולקה לאברכים המלגה שמאפשרת להם לקיים חיי תורה, כשחלקם עלולים עקב כך - לצאת מאוהלה של תורה אל עולם העסקים

21/1/2020

בסימן 'משתגעים ומתהלטים': סניף בית במברגר של כולל נחלת משה הוותיק בבני ברק יוצא בקמפיין מצ'ינג, לאחר חודשים ארוכים בהם לא חולקה לאברכים המלגה שמאפשרת להם לקיים חיי תורה, כשחלקם עלולים עקב כך – לצאת מאוהלה של תורה אל עולם העסקים

לתרומה

כולל 'נחלת משה' סניף בית-במברגר בבני ברק, נוסד לפני שש שנים ע"י הרה"ג ר' יצחק כליפה והרה"ג ר' יוסף קאופמן, לאחר שהבינו כי רבים מהאברכים הצעירים, שזה עתה סיימו את חוק לימודם בישיבה והקימו את ביתם, מתקשים במציאת מקום לימוד מתאים, ונוצר החשש שבלית ברירה ייכנסו הללו בשערי פרנסה וכלכלה לפני שביססו לעצמם חיים של תורה ויראה.

במהלך השנים, ובאין לכולל משכן של קבע, נדד הכולל מבית מדרש אחד לרעהו תוך הזדקקות לחסדי גבאים ומנהלי עמותות. למרות הכול, ועם כל הקושי הכרוך בחוסר וודאות, עברו האברכים ממקום למקום, תוך שהם ממשיכים בשטייגען ביתר שאת.

באותה תקופה, נקרא הרה"ג ר' חנוך זילברפרב שליט"א אל הדגל, ומני אז ועד היום מתנהל הכולל תחת ידו הרמה, בד בבד עם מסירותו ודאגתו ללא לאות לכל אברך. דא עקא, ודוחק השעה לא מרפה, ומידי יום מוצא ראש הכולל את עצמו מול אברכים המתדפקים על דלתות הכולל בבקשה ובתחינה להיות חלק ממשפחה של תורה, אך נאלץ – בלב קרוע ומורתח – להשיב פניהם ריקם.

ועל כן קריאתנו יוצאת מכאן – המפתח של הכולל בידיים שלך!!!

WhatsApp Image 2020-01-19 at 15.50.28

בתרומתך הנדיבה, יישארו דלתות בית המדרש פתוחות ללומדים כמו גם למתדפקים עליהם. בהתעלמותך, חלילה, ייסגרו שערי בית המדרש ותינעל דלת בפני לווין – אלו ששמו את חייהם וחיי משפחתם משכון עבור המשך קיום הכולל. עכשיו, בעת דמדומים ושקיעת החמה, זה הזמן להשיב להם את העבוט. להשיב להם בעבותות של אהבה.

e803d3e018d3438b952ad78871cdf832_1579078821

אנא היחלץ חושים למען מקום התורה הזה המשמש לאברכים רבים כבית וכאבן-דרך. בוא לעזרת ה' בגיבורים למען קיום רצון המייסדים לבנות בסייעתא דשמיא בית של תורה לכל יהודי באשר הוא ובאשר דרכו, להמשיך את שאיפת ראשי הכולל להרבות ספסלי בית המדרש ולקיים את הבית הגדול – "אין זה כי אם בית אלקים", ואין מי שיאמר לנפשו 'ואנכי לא ידעתי'. "איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק". התרומות מוכרות למס לפי סעיף 46.

לתרומה

WhatsApp Image 2020-01-19 at 15.50.14