המקורבים / סרטון מאת הרב יהונתן ענבה


המקורבים / סרטון מאת הרב יהונתן ענבה
רוצים להכיר את טראמפ? אולי להיות מקורבים למישהו יותר חשוב? מה צריך להקריב? ומי הזמין את הקב"ה לדין תורה? | דברי תורה לפרשת ויקרא מאת הרב יהונתן ענבה

26/3/2020

רוצים להכיר את טראמפ? אולי להיות מקורבים למישהו יותר חשוב? מה צריך להקריב? ומי הזמין את הקב"ה לדין תורה? | דברי תורה לפרשת ויקרא מאת הרב יהונתן ענבה