אנחנו מקיימים כי כך נצטווינו / פרשת אחרי מות קדושים • צפו


אנחנו מקיימים כי כך נצטווינו / פרשת אחרי מות קדושים • צפו
מיכאל כהן בפרושים נפלאים לפרשת השבוע, לרפואת אביו הרב משה שלום בן בילה לרפו''ש

1/5/2020

למה מוזכר בפרשיות השבוע פעמים רבות 'אני ה' אלהיכם'? מה ההבדל בנינו לבין הגויים בשמירת המצוות, הרי גם להם יש יום שבתון וגם הם מכבדים את הוריהם מסיבותיהם? מיכאל כהן בפרושים נפלאים לפרשת השבוע, לרפואת אביו הרב משה שלום בן בילה, שמחלים בימים אלו מנגיף הקורונה, ובחסדי שמים חזר להכרה לאחר תרדמת ארוכה